Category Archives: Html

html-ikonka

Formularz HTML na tabelach

Sprawdź  jak zrobić formularz HTML oparty na tabelach

 

Za pomocą formularza można przekazywać dane (zmienne) miedzy stronami www, również można wysyłać informacje na serwer. Jeśli chodzi o składnie formularza to  w języku HTML, używamy znacznika <FORM>???.</FORM>. Pomiędzy znacznikami FROM, można wprowadzić pola tekstowe, pola wyboru RADIO, przyciski itp. Na starcie przy tworzeniu formularz należy określić jego właściwości, robimy to przez ustawianie właściwości ACTION i METHOD.

html-ikonka

Tabele HTML

Zobacz do czego wykorzystać można tabele w języku HTML

Tabele w języku HTML wykorzystuje się między innymi do:

  • Za pomocą tabel bez obramowania można określić ustawienia elementów na stronie WWW. Przykładowo w jednej linii można ustawić dwa elementy, tak że 1 będzie przy krawędzi lewej strony, drugi zaś przy krawędzi prawej.
  • Tworzenia struktury strony ? przykładowo można w kolumnie lewej umieścić ?menu? strony WWW. Natomiast w prawej część, można zamieścić jakiś przykładowy tekst dotyczący danej witryny. U góry np. banner, logo lub jakąś fotografię.
  • Za pomocą tabel przede wszystkim można zaprezentować określony zbiór danych .