Category Archives: Sql

sql

Podstawowe klauzule MYSQL

Podstawowe klauzule które można użyć w technologii MYSQL to:

 

SELECT nazwy_kolumn

FROM nazwa_tabeli

WHERE warunek;

Pozwalają nam one na wybór tabeli z określonych kolumn i rekordów, które spełniają ustalony warunek. Warunek jest formułowany jako złożone wyrażenie porównania.

Przykład:

Tabela o nazwie ?Nazwiska? może zawierać na przykład kolumny: